15 Jul, 2024

Pomalobežný režim

Pomalobežný režim umožňuje použitie osciloskopov na zber dát, ktorého dĺžka nie je obmedzená internou vyrovnávacou pamäťou prístroja. V rozsahu vzorkovacích frekvencií 50S/s až 5MS/s (50S/s až 250kS/s ak je prístroj pripojený cez rozhranie USB 1.1) umožňuje nepretržité ukladanie nameraných údajov na disk, pričom veľkosť výsledného súboru je obmedzená iba kapacitou disku, prípadne obmedzeniami operačného systému. Pre vzorkovacie frekvencie vyššie ako 500kS/s je potrebné mať rýchly počítač. Zozbierané dáta sú pri zbere viditeľné. Ktorýkoľvek z nameraných súborov je možné prezerať a vykonávať na ňom merania.

Programový balík pomalobežného režimu obsahuje dve aplikácie.

m520rm

Aplikácia zberu dát umožňuje meranie, a záznam dát na disk. Tieto dáta je potom možné prezerať prehliadačom, ktorý tvorí druhú aplikáciu.

m520rmvw

Pomalobežný režim zberu dát je spoplatnený doplnok. Je ho možné kúpiť priamo pri nákupe prístroja, alebo ho dokúpiť k prístroju, ktorý už vlastníte.