22 Jun, 2024
Search
  • Aký je rozdiel medzi časovou a stavovou analýzou?

    Pri časovej analýze je zber informácií taktovaný generátorom časovej základne, ktorý je internou jednotkou analyzátora. Pri stavovej analýze zber dát taktovaný externým signálom (z meraného objektu), najčastejšie niektorým z povelov (riadiacim signálom) a preto zaznamenáva stav signálov meraného objektu vzhľadom na tento riadiaci signál, bez informácie o čase ich výskytu.

    Vytvorené dňa 16/03/2012 v Logické analyzátory

    Pomohli sme Vám?